Naša firma má certifikovanú výrobu na lepené lamelové drevo - BSH v pevnostnej triede GL 24h a GL 28h podľa EN 1194.1999 (lepené väzníky, stĺpy, trámy, ohýbané prvky, ozdobné prvky)Výrobná činnosť je rozšírená o predaj a montáž - kde celá činnosť je riadená na základe STN EN ISO 9001:2009Firma realizuje aj rekonštrukčné práce ako aj výstavbu stavieb na kľúč (rodinné domy, bytové domy, kostoly, športové haly, wellness centrá atď.)

Pre vypracovanie cenovej kalkulácie neváhajte nás kontaktovať!

Lepené lamelové drevo

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

Pri výrobe väzníkov nie je potrebné použiť parenie ani iné špeciálne tepelné úpravy materiálu. Tvar väzníkov zabezpečuje lepilo na báze polyuretánu. Základná surovina lepeného lamelového dreva BSH je smrekové drevo I. II. pevnostnej triedy. Použité lepidlo nemá žiadne negatívne vplyvy na zdravie ľudí. V dôsledku vyrezávania nezdravých a nadmerných sukov z lamiel, dĺžkového napájania lamiel v porovnaní hranolom reziva je lepené lamelové drevo BSH prierezovo stály, nepraská.

Počas požiaru sa správajú väzníky vypočítateľne. v prípade použitia veľkých prierezov svoju stabilitu udržujú a umožnia tým vyprázdňovanie budovy.

Dnes už je možné dimenzovať lepené lamelové drevo BSH na konkrétnu požiarnu odolnosť, a túto odolnosť môžeme ďalej zvyšovať použitím hodných protipožiarnych náterov. Montáž konštrukcií z lepeného lamelového dreva BSH je rýchla, málo náročná na použitie mechanizmov. Max. dĺžka 70m môžeme dosiahnuť bez vnútorného podopretia. Podľa potreby nosná konštrukcia môže byť priznaná bez vnútorného obkladu, drevo prirodzenou krásou zväčšuje estetickú hodnotu objektu.

Výroba a montáz lepených lamelových väzníkov

Horeuvedeným krátko opísaným procesom, použitím modernej technológie vyrábame lepené lamelové drevo BSH vo fy. LATTI-EXTRA spol. s r. o. Komárno už od roku 1994. Okrem výroby a montáže zabezpečíme aj vyhotovenie statickej dokumentácie.

S postupom času sa dostávajú do stredobodu pozornosti recyklovateľné stavebné materiály šetriace životné prostredie. Zabudovanie lepených lamelových väzníkov pokrýva veľmi širokú škálu riešení konštrukcií v stavebníctve, čo pozitívne stimuluje architektov k tomu, aby projektovali ekologicky zelené konštrukcie.

Pri premosteniach rovnakého rozpätia sú lamelové lepené konštrukčné prvky omnoho ľahšie ako oceľové nosníky. Vďaka veľmi výhodným vlastnostiam dreva je možné vyrobiť z jedného kusu premostenie na vyše 60m vzdialenosť. Nízka hmotnosť znamená veľkú výhodu pri preprave aj veľkorozmerných konštrukčných prvkov, preto sú nižšie aj náklady na prepravu a nižší je i koeficient zaťaženia životného prostredia. Takmer hocijaký tvar je možné vyrobiť z lepeného lamelového dreva, od rovných prvkov až po rovné aj oblé prvky s premenlivým prierezom. Preto si ako zákazník, tak aj architekt môžu voľne vyberať z mnohorakých foriem pri projektovaní svojej predstavy.

Hotové prvky sú veľmi odolné voči agresívnym chemikáliám, preto ich smelo odporúčame pri stavbách skladov s chemikáliami alebo pri stavbe termálnych kúpalísk.