Activities

  • Production of bent and narrow elements from glulam beams, including static calculations.
  • Assembly of roofs and wooden constructions from glulam beams, reconstructions, laying of roofing material and thermal insulation.
  • Assembly of damp proofing for flat and sloping roofs, protecting against dampness with bitumen and PVC-based insulations.
  • External facade sidings and thermal insulations.
  • Comprehensive construction of private, social and industrial buildings.

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partners