Činnosti

  • Výroba ohýbaných a rovných prvkov z lepeného lamelového dreva, vrátane statických výpočtov.
  • Montáž striech a drevených konštrukcií z lepeného lamelového dreva, rekonštrukcia, montáž krytiny a tepelnej izolácie.
  • Montáž hydroizolácie plochých a šikmých striech proti vlhkosti s izoláciou na báze Bitumenu a PVC.
  • Vonkajšie fasádne obklady a tepelné izolácie.
  • Kompletná výstavba súkromných, spoločenských a priemyselných stavieb.

 

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partneri