O NÁS

Firma LATTI-EXTRA Spol. s.r.o. bola založená v roku 1994 na Slovensku, v Komárne. Zakladateľmi spoločnosti sú Ladislav Kacz, Margita Kaczová, Ing. Attila Csicsó a Anna Csicsová. Od roku 1994 sa vo firemnej dielni vyrábajú prvky strešných a iných stavebných konštrukcií z lepeného lamelového dreva. Výrobu a montáž zabezpečujú v odbore vysoko kvalifikovaní firemní pracovníci a montéri.

Firma LATTI-EXTRA Spol. s r.o. je jednou z vedúcich firiem vyrábajúcich drevené produkty na Slovensku. Dosiahli sme veľký úspech na domácom, ale i na zahraničnom trhu, s našimi atypickými stavebnými prvkami, ktoré vyrábame z lepeného lamelového dreva. Vďaka spokojnosti našich zákazníkov sme stále schopní udržiavať doteraz podávaný výkon a kvalitu vo výrobe, a to aj napriek v dnešnej dobe vládnucim nepriaznivým hospodárskym podmienkam na trhu.

Pozitívne hľadíme do budúcnosti, veď drevené výrobky zaberajú každým rokom čoraz širší priestor na celosvetovom trhu, vďaka rýchlo sa rozvíjajúcemu priemyslu, vedomej ochrane životného prostredia a základnej surovine, drevu, ako univerzálnemu, ekologicky zdravému a ekonomickému stavebnému prvku. Našu výrobu, dielenskú predmontáž a montáže na stavbe budeme rozširovať stále o nové výrobky, ktoré budú dôležitými konštrukčnými a doplnkovýmiprvkami ekostavebníctva. Našim hlavným cieľom je stavať kompaktné budovy a domy, ktoré vyhovujú požiadavkám veľmi prísnej ochrany životného prostredia a šetreniu energie v západných krajinách.

Ochrana životného prostredia je jedným najvýznamnejším bodom pre nás vo výrobe od doby založenia našej firmy. Dôležité je vedieť, že v každom metri kubickom zabudovaného dreva sa viaže 1,1t oxidu- uhličitého z ovzdušia, keď toto množstvo pridáme k množstvu uloženému v dreve, čo je 0,9t CO2, znamená to 2t viazaného CO2 na každý kubický meter dreva. Zabudovaním dreva teda významne prispievame k ochrane klimatických podmienok. Základné suroviny zabezpečujeme predovšetkým z lesov Slovenska a Ukrajiny. Veríme, že ťažbou dreva nedôjde k vykynoženiu lesov, ale majitelia hospodárstiev sa patrične postarajú o dorastanie lesov ako o obnoviteľný zdroj stavebných surovín.

 

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partneri