Parametre kvality

Vizuálne vlastnosti:
Tak ako rovné, tak aj ohýbané výrobky sú vyrábané na trhu v dvoch odlišných prevedeniach.
  • 1.Pohľadová a
  • 2.Priemyselná kvalita.
Povrchové spracovávanie neovplyvňuje nosnosť alebo triedu pevnosti hotového výrobku.

Pohľadová kvalita:
viditeľný konštrukčný prvok, napríklad v obytných priestoroch, alebo v spoločenských miestnostiach (športové haly, kostoly kaplnky, škôlky)

Priemyselná kvalita:
neviditeľný konštrukčný prvok.

Povrchová úprava:
všetky štyri strany sú vyhladené s hobľovaním

Úprava ostrých hrán:
všetky hrany sú zaoblené alebo odrezané v 45°

Povrch:
bez impregnácie, impregnovaná, lazúrovaná

Impregnácia:
jednorázová impregnácia, ochrana proti škodcom a hnilobe. Namáčaním alebo s náterom.

Lakovanie, lazúrovanie:
možnosť používania rôznorodých typov farieb, odporúčané výrobcom. Minimálne v dvoch vrstvách. Každá vrstva potrebuje minimálne 24 hodín na vytvrdnutie, uschnutie.

Kritériá Pohľadová kvalita Priemyselná kvalita
Kvalita opracovania povrchu Hobľovaný na hladko, poprípade brúsený
Nerovnosť povrchu do 1mm
Odstránenie hrubých nerovností
Povolené sú aj hrubšie nerovnosti
Hrče Fixné sú povolené
Diery po hrči sú povolené do priemeru od 0-20 mm alebo blízke k 20mm priemeru
Fixné sú povolené
Diery po hrči sú povolené
Jazvy do 5 x 50mm povolené Povolené
Viditeľné jadro dreva Povolené Povolené
Stopy po hmyze Povolené diery do 2 mm Povolené diery do 2 mm
Sfarbenie dreva Modré a červené pásy povolené do max. 5% z celého povrchu Modré a červené pásy sú povolené
Trhliny vzniknuté zúžením Do hrúbky 4mm povolené Bez obmedzenia

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partneri