Technické parametre

 • Lepený lamelový väzník sa skladá minimálne z 3 lamiel s priebežnou štruktúrou
 • Druh reziva: smrek obyčajný, červený smrek, borovica, jedla biela
 • Pevnostná trieda: GL 24h, GL 28h
 • Používané lepidlo: jednozložkové na báze polyuretánu
 • Hrúbka lamiel: 10-40mm
 • Šírka lamiel: 60-220mm
 • Maximálny prierez rovných prvkov: a/b 200/1600mm
 • Maximálny prierez ohýbaných prvkov: a/b 200/800mm
 • Maximálna dĺžka hotového výrobku: rovný- ohýbaný 22000mm
 • Minimálna dĺžka osu ohýbaných prvkov: 2000mm
 • Vlhkosť používaného reziva: min.15% , max.17%

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partneri