Stavby na klúč

Holobyty na klúč

Svoju činnosť sme prispôsobili v oblasti stavebníctva k požiadavkám trhu. Popri komunálnych stavieb sme zamerali aj na výstavbu obytných a rodinných domov. Poskytujeme naším zákazníkom kompletnú službu a to:
 • Zabezpečujeme pozemky na výstavbu
 • Sme partnermi pri projektovaní
 • Poskytujeme inžinierskú činnosť
 • Riadíme sa heslom: kvalitný stavebný materiál a kvalitní stavební robotníci
 • Centrálne riadenie prác
Cieľové a dielčie termíny dodržíme, riešíme nepredvídateľné problémy počas výstavby, aby hotové diela nevykázali závady. Ponúkame byty ako holobyty a byty na kľúč.

Pripravenosť holobytov na kľúč:

 • Komplet vybudované a funkčné prípojky
 • Fasáda, strecha a výplne otvorov do fasády sú realizované
 • Vybudované priečky s osadením zárubní
 • Podlahy pripravené pod nášlapnú vrstvu
 • Rozvody do podláh a stien sú vybudované
 • Hrubé terénne úpravy a príjazdová komunikácia je vybudovaná

Byty na kľúč (doplnené holobyty)

 • Podľahy nášlapné plochy sú dokončené (keramická dlažba, resp. laminátová plávajúca podlaha)
 • Omietky
 • Maľby a nátery
 • Osadené vnútorné dvere (okná)
 • Realizované extra požiadavky
 • Dodané: kotoľ, bojler, umyvadla, wc, vane, kohútiky, kuchiňské linky
 • Zabezpečenie certifikátov
 • Sadové úpravy

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partneri