Tolerance

Our products are always manufactured according to ordered sizes. It follows from the wood origin that wood as live material is in constant movement. It absorbs dampness from the surrounding air and it marginally changes its shape too in dependence on the content of dampness. For this reason, it is inevitable for smaller differences, cracks and splits not to occur. Such differences are provided in the standard EN390. The average dampness of finished products ranges from 15 to 18%.

Width 50-200
Difference in width +/- 2mm
Height 120-1600
Difference in height +/- 2mm
Length 22000
Difference in length +/- 20mm

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partners