Markierung desfertigen Produkts

Unsere Produkte sind durch Typenschild gekennzeichnet, auf dem alle wichtigen Informationen für den Besteller angeführt sind:
  • Logo der Firma
  • Festigkeit
  • Qualitätseigenschaften
  • Ort und Zeit der Herstellung

 

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slowakei

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Unseren Partnern