Technische Parameter

 • Das Brettschichtholzbinder setzt sich aus mindestens 3 Schichten mit durchlaufender Struktur zusammen
 • Art der Sägeware: Fichte, Rottanne, Kiefer, Weißtanne
 • Festigkeit: GL 24h, GL 28h
 • Der verwendete Klebstoff: Einstoffklebstoff auf Polyuretan-Base
 • Schichtendicke: 10-40mm
 • Schichtenbreite: 60-220mm
 • Höchstdurchschnitt der geraden Elemente: a/b 200/1600mm
 • Höchstdurchschnitt der gebeugten Elemente: a/b 200/800mm
 • Höchstlänge des fertigen Produkts: gerade- gebeugt 22000mm
 • Mindestlänge der Achse der gebeugten Elemente: 2000mm
 • Die Nässe des verwendeten Sägeware: min. 15% , max.17%

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slowakei

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Unseren Partnern