Technical parameters

 • Glulam bond timber consists of no less than 3 lamellas with a continuous structure
 • Type of timber: Norway spruce, red spruce, pine tree, white fir
 • Strength class: GL 24h, GL 28h
 • Used glue: single component based on polyurethane
 • Lamella thickness: 10-40 mm
 • Lamella width: 60-220 mm
 • Maximum cross section of narrow components: a/b 200/1,600 mm
 • Maximum cross section of bent components: a/b 200/800 mm
 • Maximum length of a finished product: narrow – bent 22,000 mm
 • Minimum length of axis of bent components: 2000 mm
 • Dampness of used timber: min. 15%, max. 17%

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partners