Aktuálny projekt

7-BYTOVÉ JEDNOTKY IŽA

7-BYTOVÉ JEDNOTKY IŽA

Bytový dom navrhnutý v štýle klasického dizajnu spojený s praktickým využitím interiéru v atmosfére rodinného domu komfortného bývania v obci Iža. Pri jeho stavbe sa používajú prvotriedne moderné materiály pre spokojnosť budúcich majiteľov a vytvorenie kvalitných ubytovacích priestorov.

Stavby-na-kluc-strana

LOKALITA

Bytový dom sa stavia v centre obci Iža, uprostred kruhu nedávno rekonštruovaného národopisného múzea, rímsko katolíckeho kostola, obecného úradu, kultúrneho domu, základnej školy a zdravotného strediska. Ponúkame Vám komplexné riešenie pre Vaše nové bývanie, ktorú Vám zabezpečí najlepšia lokalita v centre obci Iža. 7-BYTOVÉ JEDNOTKY IŽA

Obytné domy – 2x7 bytových jednotiek obec IŽA

Byty budú dopravne napojené na Podzáhradnú ulicu. Parkoviská pre osobné autá v počte 14ks budú vybudované na ulici Podzáhradnej. Byty podľa potreby energie na vykurovanie sú zaradené do kategórie „B“ (Kwh(m2.rok)28-53). Byty sú prízemné s podkrovím. Na prízemí sa nachádzajú: 7-BYTOVÉ JEDNOTKY IŽA
 • Zádverie /3,61m2/
 • Wc /1,67m2/
 • Komora /1,89m2/
 • Obývacia izba /18,73m2/
 • Kuchyňa /5,50m2/
V podkroví sa nachádzajú:
 • Spálňa /13,77m2/
 • Izba /9,00m2/
 • Kúpelňa /5,00m2/
Spoločenské priestory:
 • Komunikácia /60,26m2/
 • Sklad bicyklov /6,20m2/
 • Dvor /45m2/

Stavebno-technické riešenie bytov:

Základová konštrukcia: zakladanie objektu bude realizované na základových pásoch zo železobetónu triedy B20, so šírkou 650mm a 500mm (pod nosným pilierom vonkajšej komunikácie), hĺbka základov je 650mm. Pod podkladovým betónom a pod základovým pásom je navrhnuté zhutnené štrkové lôžko hr. 150mm. Podkladový betón hr. 150mm je zosilnený oceľovou zvarovanou sieťkou 150x150x6mm.


Zvislé konštrukcie: obvodové a nosné murivo budovy bude vytvorené tradičnými murovacími technológiami v hr.450mm z tehál a hr.250mm z akustických tehál , priečky hr.100mm z tehál, na 2.NP zo sádrokartónu. Vodorovné konštrukcie: stropná konštrukcia budovy je navrhnutá ako drevená konštrukcia. Stužujúce vence a preklady sú železobetónové, monolitické. Preklady sú zosilnené železobetónom. Komunikácia medzi jednotlivými podlažiami je zabezpečená schodiskom. Schodisko je jendoramenné, drevené.


Strešná konštrukcia: konštrukciu krovu tvorí drevená krovová konštrukcia sedlovej strechy. Drevený krov sedlovej strechy pozostáva z krokiev, ktoré sú uložené na pomúrnicu a na vrcholovú väznicu. Krokvy sú vystužené klieštinami. Pomúrnice sú kotvené do železobetónového stužujúceho venca. Strecha je krytá škridlou, tehlovočervenej farby.
Výplne otvorov: vonkajšie dvere a okná sú plastové, atypické, s tepelnoizolačným trojsklom, náter: zelený RAL6000. Vnútorné dvere sú drevené s oceľovou zárubňou.

7-BYTOVÉ JEDNOTKY IŽA


Úpravy povrchov: vnútorné omietky budovy sú vápenné, hladké, s farebnou povrchovou úpravou akrylátovým náterom, odtieň: biela. V sociálnych miestnostiach sú steny do výšky 1800mm obložené keramickým obkladom. Vonkajšie omietky sú vápenno-cementové, hladké, s farebnou povrchovou úpravou silikátovým náterom, odtieň: lomená bielá. Štuková rímsová časť exteriérov má farebnú povrchovú úpravu silikátovým náterom, odtieň: lomená bielá. Sokel je obložený umelým kameňom sivobielej farby. Obklad z umelého kameňa bude kotvený pomocou oceľových hákov. Podhľady tvoria protipožiarne sadrokartónové dosky hr.2x12,5mm, ktoré sú opatrené akrylátovým náterom, odtieň: biela. Nášlapnú vrstvu tvorí keramická dlažba a laminátová plávajúca podlaha. Na vonkajšej komunikácii bude použitá mrazuvzdorná keramická dlažba. Krovová konštrukcia nad vonkajšou komunikáciou bude opatrená lazúrnym matným náterom, odtieň: zelená RAL6000.


Izolačné materiály: ako izolácia proti zemnej vlkosti je navrhovaný GLASBIT v 2 vrstvách a 3x penetračý náter. Ako tepelnú zvukovú izoláciu je navrhované v podlahe NOBASIL PP hr.100mm, v stropnej konštrukcii NOBASIL PP hr.30mm, v strešnej konštrukcii NOBASIL M hr.250mm. V strešnej konštrukcii je použitá izolačná fólia a parozábrana TYVEK. Stužujúce vence budú tepelne izolované KOMBIDOSKOU hr.50mm. Obvodové múry budovy budú tepelne izolované hr.100mm.


Klampiarske konštrukcie: zrážková voda bude odvádzaná prostredníctvom strešných žľabov cez zvody dažďových vôd. Žľaby sú v priereze polkruhové. Žľaby a zvody dažďových vôd sú z pozinkovaného plechu, náter: zelený RAL6000.
Zdravotnícke inštalácie: ohriatá pitná voda bude pripravená samostatne pre každú bytovú jednotku zásobníkovým ohrievačom vody s objemom 46l inštalovaným v zdroji tepla. Zariaďovacie predmety sú navrhnuté z bielej keramiky, wc závesné so zabudovanými spľachovacími nádržkami, výtokové armatúry jednopákové chromované.


Ústredné vykurovanie: pre klasické vykurovanie 70/55°C bytov sú navrhnuté oceľové panelové radiátory „KORAD VENTIL KOMPAKT“ upevnené na špeciálnych držiakoch na stenách. Každý radiator je opatrený na vstupe regulačným ventilom s termostatickou hlavicou. Na výstupe sú opatrené radiátory radiátorovými spojkami ktoré umožňujú ja uzatvorenie a vypúštanie. Radiátory na najvyššom mieste rozvodov sú opatrené odvzdušňovacími ventilkami.


Plynoinštalácia: uvažujeme s osadením plynového závesného kotla-samostatne pre každý byt, ako aj s dodaním plynového šporáka.

Elektroinštalácia: projektová dokumentácia rieši:

 • Zásuvkovú inštaláciu
 • Svetelnú inštaláciu
 • Hlavné rozvádzače RH1-7
 • Elektromerový rozvod RE1,2
 • Podružný rozvod spoločných priestorov RS
 • Slaboprúdový rozvod
 • Bleskozvod
7-BYTOVÉ JEDNOTKY IŽA

Lepené lamelové drevo BSH má široké použitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo BSH je hranol, ktorý môže mať od hranolov z reziva veľmi odlišné prierezové a dĺžkové rozmery, môže byť rovný, oblúkový aj viac krát zaoblený. Neobyčajné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým napájaním.

LATTI-EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č.5
945 01 Komárno
Slovenská republika

Tel.: +421 35 771 3006
Fax.: +421 35 771 3006
E-mail: info@latti-extra.sk
Partneri