Lepené lamelové drevo BSH

Lepené lamelové drevo - BSH má široké využitie a vyrába sa modernou technológiou. Lepené lamelové drevo - BSH môže byť rovný, oblúkový aj viackrát zaoblený. Neštandardné prierezové a dĺžkové rozmery je možné dosiahnuť šírkovým a dĺžkovým nadpájaním lamiel.

Pri výrobe väzníkov nie je potrebné použiť parenie ani iné špeciálne tepelné úpravy materiálu. Tvar väzníkov zabezpečuje lepidlo na báze polyuretánu s vyvodením potrebného lisovacieho tlaku. Základná surovina lepeného lamelového dreva - BSH je smrekové drevo alt. červený smrek. BSH prvky sú vyrobené bez povrchovej úpravy (impregnácia, lazúra).
Z kvalitatívneho hľadiska rozlišujeme:
  • pohľadovú kvalitu
  • priemyselno – pohľadovú kvalitu
  • priemyselnú kvalitu
Technické parametre BSH prvkov:
  • maximálny prierez: a/b 200/1600mm
  • pevnostná trieda GL24H, GL28H
  • používané lepidlo: polyuretán
  • rozery lamiel: hr. 10-40 mm; šírka: 80-240 mm
  • maximálny prierez: 220/800 mm
  • maximálna dĺžka: 20 m.